Nieuwe opgave in Reeuwijk-Dorp

zicht op Reeuwijk-DorpWe zijn van start met de opgave voor de dorpskern van Reeuwijk-Dorp. Op een braakliggend terrein achter het oude dorpslint is ontwikkelaar Timpaan voornemens een aantal woningen te realiseren. Marks stedenbouw en landschap maakt een verkavelingsstudie en schetst de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van vrije kavels. Een ontwerpuitdaging zit hem vaak in het identificeren van de plek : de locatie wordt begrensd door het oude lint, een dijklichaam en een watergang. In het terrein zittenĀ  hoogteverschillen tot 2,5 m. Een mooie kleine opgave die vraagt om grote precisie.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.