Over

Marks stedenbouw en landschap ontwerpt aan ruimte. Van masterplan tot het inrichten van een kavel.

Ellemijk Marks is oprichter van Marks stedenbouw en landschap. Zij is de drijvende kracht achter het bureau. Voor ieder project wordt een passend team samengesteld uit een flexibele kern van specialisten op het gebied van ruimtelijk ontwerp en ontwikkeling.

Interdisciplinair Stedenbouw en landschapsontwerp kennen geen harde grens. De ontwerpen van Marks stedenbouw en landschap bevinden zich vaak op het raakvlak van beide disciplines. Op dit gebied is ruime kennis en ontwerpervaring aanwezig. Om deze kennis te delen en aan te vullen werkt Marks stedenbouw en landschap regelmatig samen met vakgenoten, maar ook experts op andere vakgebieden zoals architecten, duurzaamheidsexperts, industrieel ontwerpers, civieltechnici, landschapsontwerpers, ecologen, planeconomen en procesmanagers. Samenwerking tussen verschillende disciplines zorgt voor interessante cross-overs en draagt bij aan een duurzaam ontwerp op alle schaalniveaus.

Maakbaarheid Projecten van Marks stedenbouw en landschap hebben een hoog ‘maakbaarheidsgehalte’. Het doel is vanuit visie en concept een duurzaam en maakbaar plan te maken. Maakbaar mag nooit voorbijgaan aan visie en concept, maar andersom ook niet.