Bio Ellemijk Marks

Ellemijk Marks is stedenbouwkundige. Zij ontwerpt en ontwikkelt ruimtelijke plannen in de stad, de stadsrand en landelijke omgeving. Ervaring binnen het stedenbouwkundig werkdomein is breed, waaronder binnenstedelijke transformatieopgaven, dorpse inbreidingslocaties, inrichtingsplannen in openbaar gebied, masterplannen en ontwikkelingsvisies voor stad en land. In opdracht van overheid, marktpartijen en particulieren. De ruime ervaring in het samenwerken en aansturen van multidisciplinaire (ontwerp)teams, vanuit een brede expertise met uiteenlopende organisaties leiden tot een communicatieve samenwerking en inspirerende, innovatieve ontwerpvoorstellen. Gevoel voor de menselijke maat en het duiden van gebiedseigen kenmerken van een locatie zijn kwaliteiten die in de ontwerpen tot uitdrukking komen. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Schagen Nes Noord (2005), Hasselt om de Weede (2006), Perm Strategisch Masterplan (2009), Almelo Waterrijk (2010), zorginstelling Gielsbos (2011), kernwinkelgebied Tilburg (2011), beeldkwaliteitplan Glimmen (2012), SCHIEcycle, Europan 12 (2013), Agathaplein Delft (2014), herbestemming bedrijfsterrein Leiden (2014), bouwenvelop MFA Dongen (2015), dorpskern Reeuwijk-Dorp (2015).

 

In 2004 is Ellemijk afgestudeerd aan de TU Delft Bouwkunde (Msc Stedenbouw). Tijdens haar studie werkte zij op projectbasis bij Palmbout Urban Landscapes in Rotterdam. Van 2005 tot 2012 was zij werkzaam in het team van HOSPER landschapsarchitectuur en stedebouw. Sinds 2012 is Ellemijk eigenaar van Marks stedenbouw en landschap.