Fascinaties

De duurzame stadsplattegrond Een duurzame stadsplattegrond is weerbarstig. Dit komt voort uit het voortdurend in beweging zijn van de stad en het landschap, waarbij bestaande historisch – landschappelijke structuren telkens weer hun eigen maar nieuwe plek innemen. Het is de kunst deze structuren te herkennen en hun kracht te gebruiken in het vormgeven van stad en landschap. Niet behoudend, wel vernieuwend, maar gebruikmakend van de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en het toevoegen van innoverende ideeën en technieken om ook antwoord te kunnen geven op hedendaagse vraagstukken als klimaatverandering in de stad.

 

Het stedelijk netwerk Plekken zijn altijd onderdeel van een groter netwerk. Een plein functioneert niet op zichzelf, het heeft voeding nodig vanuit omliggende straten. Straten verbinden weer andere plekken (park, station, parkeergarage). De straat is op zijn beurt ook een verblijfslocatie en heeft een specifieke inrichting. Marks stedenbouw en landschap onderzoekt hoe deze netwerken functioneren binnen een stad en geeft vorm aan de openbare ruimte. Een logisch en goed ingerichte openbare ruimte netwerk is essentieel voor de beleving van een stad of buurt. Je moet er je weg kunnen vinden, een ommetje kunnen lopen, een route kunnen fietsen. Je moet je auto kunnen parkeren en op een prettige manier naar je bestemming kunnen wandelen. Er bestaan kleine netwerken en grote netwerken. Vanuit je woning naar de speeltuin. Vanaf het station naar het winkelgebied. Of vanuit de stad naar het buitengebied. Over wandelroutes, met de tram of over water. Allen elementen die onderdeel uitmaken van het netwerk van openbare ruimten.