Bouwenvelop MFA Dongen

De gemeente Dongen bouwt een nieuwe Multifunctionele Accomodatie (MFA). De toekomstige gebruikers zijn nu nog verspreid over Dongen gehuisvest. Een bibliotheek, een grote zaal voor bijeenkomsten en optredens, culturele organisatie op het gebied van kunst en educatie, stichting voor welzijnswerk en een horecagelegenheid zijn onderdeel van het programma voor het nieuwe gebouw. De bouwenvelop geeft een visie op het gebied, de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de bouwregels aan voor het te ontwikkelen volume van de MFA. Het geeft ook aan op welke wijze het gebouw een relatie aangaat met de directe omgeving en openbare ruimte. De locatie ligt midden in het dorp waar het een schakel vormt tussen de centrale dorpsstraat en het historische park Vredeoord. Tussen formeel en informeel. Er ligt een grote kans om het Park Vredeoord weer terug te brengen aan de oude dorpsstraat en het gebouw met haar openbare functies te verbinden met het park.

 

team Ellemijk Marks Partners KAW Architecten, Middenin, HEVO Opdrachtgever Gemeente Dongen ontwerp 2012-2015 uitvoering in voorbereiding