Schagen Nes Noord (Hosper)

Nes Noord is een nieuwe woonwijk in Schagen met ca. 400 woningen. Momenteel is de wijk in uitvoering en hebben de eerste bewoners hun huis betrokken. Het concept van het plan is fier overeind gebleven, ondanks het zware weer waar de woningmarkt in verkeerd(e). Water vormt een belangrijke drager in het plan en verbindt de verschillende buurten aan elkaar. Door het compacte ‘dorpse’ deel met een relatief hoge dichtheid, is het mogelijk veel ruimte te maken voor groen en water. De belangrijkste groene ruimte wordt gevormd door het dorpspark. Hieraan liggen ook de oude stolpboerderijen langs de Nes en verbindt een fietsroute het park en de wijk met het centrum van Schagen. De buurten bestaan uit een mix van verschillende woningtypen. Zowel sociaal als het duurdere marktsegment. Het stedenbouwkundig ontwerp is maatwerk. Straten, pleintjes, hofjes zijn uniek en specifiek ontworpen voor de plek.

team Hosper Ellemijk Marks Berrie van Elderen Mark van Rijnberk Patrick Verhoeven partners Steenhuis Bukman Architecten Klunder Architecten HB Adviesbureau opdrachtgever Bouwfonds MAB Ontwikkeling Volker Wessels Vastgoed ontwerp 2005-2011 uitvoering 2012-heden