Vrije kavels Glimmen

Voor een prachtige locatie aan de dorpsrand van Glimmen (gemeente Haren) is een verkavelings-ontwerp gemaakt voor zes vrije kavels. De kavels worden vrij uitgegeven aan particulieren die er zelf een woning op kunnen bouwen. Het plangebied ligt aan de Rijksstraatweg met een beschermde status en wordt aan de noordzijde begrensd door een waardevolle historische boomsingel. Deze singel geeft direct een mooi landschappelijk karakter aan de nieuwe percelen en vorm tegelijkertijd een bijzondere erfafscheiding. Het stedenbouwkundige ontwerp wordt ondersteund met een beeldkwaliteitplan en kavelpaspoorten. Hierin staan per kavel de bouwgrenzen aangegeven. Het beeldkwaliteitplan is onderdeel van het bestemmingsplan en geeft zowel de juridische kaders als ook de kwalitatieve randvoorwaarden voor de locatie. Daarnaast dient het als toetsings- en discussiestuk voor welstand en inspireert het de toekomstige bewoners en architect bij het ontwerp van de woning.

 pdficon_small download Beeldkwaliteitplan Glimmen

team Ellemijk Marks opdrachtgever Interegion Groep ontwerp 2012-2013 uitvoering in voorbereiding