Studie inbreidingslocatie Leiden

Voor een kleinschalige bedrijfslocatie in een woonwijk aan de rand van de Singel in Leiden is een korte studie gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor woningen. Hierbij is onderzocht hoe het oorspronkelijke bouwblok kan worden aangeheeld, weer aansluit op de bestaande stedenbouwkundige structuur en welke woningtypologieën zich goed laten inpassen.

 

team Ellemijk Marks opdrachtgever Interegion Groep ontwerp 2012-2013 status in voorbereiding